Klankschaalmassage

Voor wie?
In principe is de klankmassage voor iedereen geschikt, voor jong en oud. Welke klachten kunnen worden behandeld en/of verlicht?

Fysiek: o.a. spanningsklachten, pijn in gewrichten, krampen, moeilijk kunnen voelen, betere bloeddoorstroming, Tinnitus.
Geestelijk: o.a. allerlei veranderingsprocessen, niet goed bij jezelf kunnen komen of blijven, concentratieproblemen, emotionele balast en stervensbegeleiding.

Hoe werkt het?
Alles heeft een eigen trilling, mens, dier, plant, stem, kleur, etc. Wanneer iets uit balans is, is de trillingsfrequentie ook verstoord en functioneert het niet naar behoren. Ons lichaam bestaat voor ca. 80% uit water. Water is een goede geleider. Als je een steen in het water gooit, ontstaan er allemaal kringen in het water. Dit principe gebeurt ook in uw lichaam wanneer een klankschaal op uw lichaam staat en wordt aangeslagen. De trillingen van de schaal worden in uw lichaam door het water getransporteerd naar plaatsen waar het nodig is. Deze trillingen zorgen voor ordening en halen op een zachte manier de dingen naar boven die in uw lichaam verstopt zitten. Op deze manier krijgen ze de ruimte en worden verstoringen en/of blokkades opgelost. De combinatie van de trillingen en de zachte harmonieuze klanken, brengen u in een diepe ontspanning voor uw lichaam en geest. De klank zorgt ervoor dat het hoofd leeg raakt en u niet meer aan o.a. boodschappenlijstjes denkt.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Er zal eerst een kennismakingsgesprek plaats vinden. Voor een klankschaalmassage ligt u met uw kleren aan op de massagetafel en krijgt u een deken over u heen. Het is prettig om loszittende kleding aan te hebben. Op het lichaam gebruik ik alleen de schalen van Peter Hess. Bij de kalcht Tinnitus en en onverwerkte emoties komt een stuk coaching aan te pas tijdens de massage. Ik ga samen met u op zoek naar de triggers die dit veroorzaken.

De schalen bestaan uit 12 metalen i.p.v. 7. Ze worden vervaardigd op de originele zuivere manier in een dorp in Nepal. Daarnaast hebben deze schalen ieder hun specifieke werking. Met deze nieuwe en geteste klankschalen heeft Peter Hess een succesvolle klankmassage ontwikkeld die voor veel doeleinden toepasbaar zijn.

© 2018 Sjemaja. All Rights Reserved.