Sarafijn coaching en de 13 chakrareflexmassage

Deze manier van reflexologie is het begeleiden van mensen d.m.v. intuïtie en ervaren via het lichaam. De cliënt neemt de therapeut samen mee op reis naar plaatsen die haar belemmeren in het dagelijks leven. Deze disbalans wordt direct vertaald in het lichaam door ongemak, spanning en/of pijn. De duur van deze disbalans is bepalend hoe diep het in het lichaam zit en hoe lang het al wordt vastgehouden. Door samen met de cliënt op reis te gaan naar deze fysieke plekken van disbalans kunnen de systemen en (familie)patronen zichtbaar en duidelijk worden. Dit zichtbaar worden van patronen is belangrijk voor het proces om disbalans op te ruimen en te healen.

Er wordt gewerkt met visualisaties en o.a. een variatie van familieopstelling om de patronen zichtbaar te maken. Samen met de cliënt bekijk ik welke vorm er nodig is om inzicht te krijgen in het patroon zodat deze kan worden opgelost. De cliënt behoudt hierbij de regie. Het doel hiervan is dat de cliënt in haar kracht komt te staan waardoor zij meer invloed krijgt op haar leven.

"Het doel is om in die aspecten van jezelf te treden die verborgen, ontkend en niet toegeëigend zijn. Je helpt jezelf om anders te groeien. Je spiegelt deze aspecten van jezelf, je erkent ze en je geeft ze een stem. Je geeft ze toestemming om zichzelf te uiten in al hun verschrikking en woede, zodat jij ze kan healen. Je gaat in feite in die wond van jezelf en creëert er een nieuwe omgeving zodat de wond kan healen en jezelf verder kunt groeien."

Verandering roept bij veel mensen weerstand op. Deze manier van coaching nodigt uit om in je spiegel te kunnen kijken en jezelf te observeren in hoeverre je anderen copieert of werkelijk jeZELF bent. Zie het als een ontdekkingsreis, net zoals een kind op onderzoek uit gaat en zich laat verwonderen door hetgeen wat op zijn pad komt.

Deze therapie is een verdieping van de reflexzonetherapie en heeft een diepgaande werking met mooie resultaten.